บริษัท นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด
เลขที่ 55/17 หมู่ที่ 13
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210