โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลเอกชนเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางหลายสาขาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
สวัสดิการ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ตรวจร่างกายประจำปี
  • - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอครัว
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
377 ถ.ราษฏร์พัฒนา
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: rajburana.com
ใช้งานแผนที่