ประกอบกิจการประเภทการผลิตมันสำปะหลัง
Benefits
1.ประกันสังคม 2.โบนัส 3.ชุดฟอร์มพนักงาน 4.และอื่นๆที่ตกลง
Contacts
บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
123 หมู่ 18
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140