บาฟส์ เป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีและเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะแห่งงานบริการโดยเราได้ทำการ ศึกษาและออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สร้างสรรค์ระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ดีเยี่ยม และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสูงสุดในด้านการบริการ บริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันอากาศยาน Aviation Fuel Quality Requirements For Joint Operated System Checklist (AFQRJOS Checklist) ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมันชั้นนำของโลก และได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA) โดยบริษัทมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมน้ำมันอากาศยานเป็นไปตาม Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทน้ำมันทั่วโลก
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานกะ
 • เงินรางวัล
 • สถานที่พักตากอากาศ
 • สิทธิพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (ชั่วคราว)/พนักงานบริการน้ำมันอากาศยาน(ชั่วคราว)
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
171/2 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-326-3944(สุวรรณภูมิ) 02-834-8990(ดอนเมือง)
เว็บไซต์: www.bafsthai.com