บริษัท รุ่นธง อินเตอร์เนชันแนล เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม โรงงาน โรงไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า ถนน สะพาน เขื่อน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่นธง อินเตอร์เนชันแนล เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
308/113 หมู่บ้านโครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
event langing page