บริษัท นิว แซทเทลไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ, ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว แซทเทลไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
12/127-128 หมู่ที่ 1
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 11000
ใช้งานแผนที่