ร้านชาบูเชน สาขาคอสโม่บาซาร์ เมืองทองธานี
ร้านอาหารประเภทสุกี้ชาบู
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านชาบูเชน สาขาคอสโม่บาซาร์ เมืองทองธานี
L2 03-04 Cosmo bazaar ชั้น2 ถนนป๊อปปูล่า3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120