บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัท รับเหมาโหลดตู้ ติดสติ๊กเกอร์ และขายอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น เสื้อสะท้อนแสง ร้องเท้าเซฟตี้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • มีเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้ยื่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • กิจกรรมพนักงาน
 • เบี้ยขยันต่อเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
200/122,124 หมู่ที่ 1
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วิธีการเดินทาง
 • บริษัทอยู่หลังไปรษณีย์บางเสาธง
event langing page