ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สารกำจัดศัตรูพืช
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - รถประจำตำแหน่ง - เบี้ยเลี้ยง - ค่าคอมมิชชั่น - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาโน อโกร ซายน์ จำกัด
28/9 หมู่ที่ 4 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170