บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมาร์ท เอส เอ็ม จำกัด
รับดำเนินการเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ครบวงจร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมาร์ท เอส เอ็ม จำกัด
479/4,479/5 หมู่ 6 ถ.แพรกษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280