Health & Beauty care/Jewellery
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม/กองทุนทดแทน ตามกฎหมาย 2.ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่(มีหลักฐานและเบิกตามจริง) 3.ซื้อสินค้าราคาพนักงาน 4.Powershot วันละ 1 ซองทุกฝ่าย 5.น้ำดื่มสะอาด ณ สถานปฏิบัติงาน 6.อาหารเครื่องดื่ม ระหว่างประชุมสำคัญ 7.ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน กรณีใช้รถพนักงานในการทำงานตามจริง 8.โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลการทำงาน 9.เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น 10.ปรับเงินเดือนประจำปี 11.วันลาตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
Powershot Co., Ltd
25 Bangkok Insurance (YWCA) Tower, 24 Fl. 25 South Sathon Road
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: https://hipowershot.com/
ใช้งานแผนที่