บริษัท พีรกรสิน จำกัด จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 31 ซอยบางขุนเทียน 1/1 ( หมู่บ้านบริติสเพลส ) ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ทั่วประเทศไทย บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย สินค้าที่ทาง บริษัทฯ จัดจำหน่ายนั้น จึงเน้นส่วนประกอบหลักที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด สินค้าทุกชนิดได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สวัสดิการ
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เงินเดือนตามตกลงและประสบการณ์ วันหยุดประจำปี วันหยุดพักร้อน (และ ลากิจ/ลาป่วย) ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีรกรสิน จำกัด
104/1 ซอยกาญจนาภิเษก 001 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่