ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2 ตำแหน่ง
1.
8 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา/ตามตรงลง
2.
8 ต.ค. 62
ธุรการ
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามที่ต้องลง
ติดต่อ
909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-744-1680-83
แฟกซ์: 02-769-5878
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง , รถส่วนตัว