บริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ New Sky (Hong Kong) Environment Limited ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดหา จัดซื้อ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงกำจัดขยะ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นๆ ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานจึงต้องการบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่งงานต่างๆ หลายอัตรา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยเลี้ยงวันเกิด
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
ติดต่อ
บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-294-8355
เว็บไซต์: www.cg-ep.co.th/
วิธีการเดินทาง
 • ใช้รถประจำทางสาย 22, 62, 67, 77, 102, 180, 519 หรือจะขับรถมาทางด่วนเฉลิมมหานคร