บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ New Sky (Hong Kong) Environment Limited ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดหา จัดซื้อ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงกำจัดขยะ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นๆ ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานจึงต้องการบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่งงานต่างๆ หลายอัตรา
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ค่ายินดีมงคลสมรส ค่าเบี้ยเลี้ยง ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ลาบวช เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ เบี้ยเลี้ยงวันเกิด โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ โบนัสประจำปี เดือน
ติดต่อ
บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.cg-ep.co.th
วิธีการเดินทาง
ใช้รถประจำทางสาย 22, 62, 67, 77, 102, 180, 519 หรือจะขับรถมาทางด่วนเฉลิมมหานคร