บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Health care Solutions ด้านรังสีวิทยา และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ โดยให้บริการ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้าน Radiology and Imaging systems ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • 4. เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
  • 5. วันทำงาน จันทร์-ศุกร์
  • 6. ประกันสังคม
  • 7. เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
2521/33-34 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.jfav.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-514-0314 ต่อ 206
event langing page