บริษัท กาญจนาพาณิชย์ 2556 จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาญจนาพาณิชย์ 2556 จำกัด
เลขที่ 1500/119 อาคารทองเชนเรสซิเดนซ์ ซอยเอกชัย 11 ถนนเอกชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000