บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ลัมบอร์กินี อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ายินดีมงคลสมรส
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • - ลาบวช
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด
88 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่