บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด
ผลิตเนื้อสัตว์ตัดแต่งแช่เย็น และอาหารพร้อมปรุงแช่แข็ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด
1028 หมู่ 7 ซอยเทศบาลบางปูใหม่ 71/1 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280