Pratthanadee Foundation
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส โดยการอบรมให้ความรู้และทักษะในด้านชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pratthanadee Foundation
39 ซอยสุขุมวิท 52
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: https://pratthanadee.org
วิธีการเดินทาง
- BTS อ่อนนุช