ดำเนินธุรกิจรับออกแบบและจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องลงบนกระดาษคอมพิวเตอร์ทุกขนาด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.มีเดียส์ ซัพพลาย จำกัด
333/54 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110