เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สวัสดิการ
ประกันสังคม / โบนัสประจำปี / ขึ้นเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.เอ็น.ลิสซิ่ง จำกัด
196 ถนนสายลวด
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270