ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระดังงาไม้ประดับ ธุรกิจประเภทต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ดูแลมาก อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ควบคู่กับความสวยงาม เราต้องการให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของธรรมชาติ และมีทางเลือกใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆของสินค้าในแต่ล่ะประเภท ลักษณะการดำเนินงานกิจการ คือ พัฒนาการขายในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทันสมัยกับปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกบูทในงานต่างๆ อีกทั้งการขายในตลาดออนไลน์ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระดังงาไม้ประดับ
868/5ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง แท็กซี่