บริษัท รุ่งเรือง เมดิคอล คอมโพเน้นท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยางในอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเรือง เมดิคอล คอมโพเน้นท์ จำกัด
63 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230