บริษัทประกอบกิจการ จัดกิจกรรมบันเทิง สันทนาการ คอนเสิร์ต และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก
โครงการที่ผ่านมาของทีมงาน:
- World Muay Thai Festival 2019
- งานวันมวยไทย
- R-1 One-Round Knockout
- โครงการกิจกรรมมวยไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
- โครงการพาน้องในสลัมไปดูหนัง
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
14 อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชั้น 1 สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 061-671-9524
เว็บไซต์: www.wmathailand.com
Line ID: wmathailand
วิธีการเดินทาง
MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ใช้งานแผนที่