บริษัท นีช เบส จำกัด
Niche Base Co.,Ltd ดำเนินการธุรกิจนำเข้าของเล่นเด็กและให้บริการทางการศึกษาระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบด้วย 2 แบรนด์ - แบรนด์โรงเรียนสอนประกอบหุ่นยนต์ Robot-360 Academy - แบรนด์ของเล่น STEM Toys สถานที่ทํางาน : อยู่ ป๊อบปูล่า วอล์ค เมืองทองธานี ตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป
สวัสดิการ
- วันหยุดประจำปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีช เบส จำกัด
PW4/27-28, Popular Walk Muangthong Thani
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.niche-base.com
ใช้งานแผนที่