ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศิริแอร์ ซัพพลายแอนด์เชอร์วิส
1.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ AHU,CHILLER. 2.งานล้างทความสะอาด AIR-CONDITION,AHU,CHILLER. 3.จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ,CHILLER
สวัสดิการ
1.มีที่พัก 2.ชุดพนักงาน 3.อุปกรณ์ Safety 4.ประกันสังคม 5.โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศิริแอร์ ซัพพลายแอนด์เชอร์วิส
เลขที่ 15/56 หมู่บ้านสินพูนทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนพัฒนประเสริฐ
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000