บริษัท พรีมาเวร่า เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Thaihoteldesign เป็นบริษัทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีมาเวร่า เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
39/87 ชั้นที่ 1 ซอยลาดพร้าว 23
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.thaihoteldesign.com
วิธีการเดินทาง
MRT และรถโดยสารประจำทาง
ใช้งานแผนที่