บริษัท เรด เรน เทรดดิ้ง จำกัด
บริษํท เรด เรน เทรดดิ้ง จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอาหารจากประเทศจีน และ รับจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ ส่งให้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมต่างๆ รวมทั้ง ยังเป็นผู้มีสิทธื์นำเข้าเพียงรายเดียวของประเทศไทยของแบรนด์น้ำพริกชื่อดังจากจีน ยี่ห้อ เหล่ากันมา LAO GAN MA บริษัทบริหารงานโดยคนจีน ร่วมกับผู้ถือหุ้นคนไทย บรรยากศงานแบบครอบครัว กันเอง
บริษัท ตั้งอยู่ที่ ลาดพร้าว 87
เวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ 9.00-17.30 น.
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดเทศกาลต่างๆ
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ค่าช่วยเหลืออื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรด เรน เทรดดิ้ง จำกัด
ลาดพร้าว 87
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า รถเมล์
ใช้งานแผนที่