ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ประเภทเนื้อสัตว์ วัตถุดิบทางการเกษตร
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รุ่งเรืองฟู้ดอินเตอร์เทรด จำกัด
498/168 ม.5 บ้านขัวโก
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300