บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรม เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เน็ตมาร์ค เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็น System Integrator (SI) คือ เป็นเหมือนกับผู้รับเหมาในงานระบบเครือข่าย เนื่องจากความแตกต่างของความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลที่หลากหลาย เน็ตมาร์ค จึงมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ และหลายระดับตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีการให้บริการตั้งแต่การจัดเตรียมขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายจนถึงการจัดสรรซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ ทำให้เรามีบริษัทในเครืออีกสองบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำงานร่วมกันกับทีมเน็ตมาร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพกลุ่ม Prudential คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี 2 ครั้ง/ปี เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ (คลอดบุตร / ฌาปนกิจ) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี ) ตรวจสุขภาพประจำปี อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพตลอดทั้งปี ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) เริ่มต้น 6 วันต่อปี วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 5 วันต่อปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
23/107-108 อาคารสรชัย ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.netmarks.co.th