PPN Seafood Wishing Co.,Ltd
บริษัทดำเนินกิจการ อาหารทะเลเเช่เย็นส่งออก และส่งภายในประเทศ ดำเนินกิจการรูปแบบเเพกุ้งมา 30ปี ส่งออกต่างประเทศ 10ปี ส่งภายในประเทศ 5ปี
สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน -ค่ารถ -โอทีล่วงเวลา -สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PPN Seafood Wishing Co.,Ltd
99/888 หมู่ที่ 6
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.ppnseafoodwishing.com
วิธีการเดินทาง
ทางเข้าปากซอยธนาคารกสิกรไทย ก่อนถึงทะเลไทย เข้ามาในซอย ตามทางหลัก ประมาณ 3 กิโลเมตรจนข้ามสะพานประตูนํ้า เจอทางแยกเลี้ยวซ้ายแล้ว ตามทางมา300เมตร บริษัทอยู่ทางขาวมือ
ใช้งานแผนที่