โรงงานผู้ผลิตและขายส่งสีอุตสาหกรรม/สีทาบ้าน
สวัสดิการ
ประกันหมู่ ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทฯ ในเครือ เกรียงสิน (Sunco Paint)
105 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.sunco.co.th
ใช้งานแผนที่