บริษัท นิชดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (กลุ่มบริษัทนิชดาธานี) ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้าง บ้านพักอาศัยสำหรับการขายและให้เช่า พร้อมบริการหลังการขาย และบริษัทในเครือเป็นโครงการระดับ International (ร้านอาหาร Vapor / ร้านอาหาร Kaijin / Nichada Fitness & Recreation) สถานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - ประกันสังคม - อาหารกลางวัน - ประกันสุขภาพ - รถรับ-ส่งพนักงาน - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
39/999 หมู่ที่ 3
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.nichada.com/
วิธีการเดินทาง
โดยรถยนต์หรือแท็กซี่ (ซอยสามัคคี 29 โครงการนิชดาธานี หรือโรงเรียนนานาชาติ ISB) รถเมล์สาย 32,33,104,505 ลงป้ายสามแยกสามัคคี ต่อวินมอไซต์หรือแท็กซี่
ใช้งานแผนที่