JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิไทซิ่ง แฟคทอรี่
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตบล็อคปัก (ผ้า) และงานกราฟฟิค เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน, เงินกู้ยืมฉุกเฉิน, เบี้ยขยัน
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • และค่ารักษาพยาบาล
 • zero position th
  ติดต่อ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิไทซิ่ง แฟคทอรี่
  1598/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4
  แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  เว็บไซต์: www.digitizingfactory.com