บริษัท พรีเมียร์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรในด้านส่งเสริมผลิต รวบรวม และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด บริษัทได้ขยายงานต้องการบุคลากรการทำงานเพิ่ม
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ เบี้ยเลี้ยงการทำงานนอกสถานที่ ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
540 หมู่ที่ 1
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180