บริษัท นุชจรี โลจิสติกส์ จำกัด
กิจการด้าน ขนส่ง ดำเนินกิจการ 10 ปี
สวัสดิการ
- ค่าโทรศัพท์ - เบี้ยขยัน - ดูแลรถ - ค่าอาหาร - ค่าเช่าบ้าน - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นุชจรี โลจิสติกส์ จำกัด
274/20 ม.1
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วิธีการเดินทาง
รถจักรยานยนต์ . รถส่วนบุคคล