เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 กว่า 5 ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบและการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ดีที่สุด พร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตมีบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง
สวัสดิการ
  • 1. ค่าเบี้ยขยัน
  • 2. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
  • 3. เครื่องแบบพนักงาน/อุุปกรณ์ความปลอดภัย
  • 4. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  • 5. พนักงานดีเด่นประจำปี
  • 6. ค่าสงเคราะห์บุตร
  • 7. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
  • 8. บ้านพักพนักงาน
2 ตำแหน่ง
1.
20 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามตกลง
2.
20 ต.ค. 62
วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )
pinlocation
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
เลขที่ 29 หมู่ 11
ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์: 093-321-7770
แฟกซ์: 044-756-389