ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกและจัดจำหน่าย
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โบนัส ตาม Key Results
  • 3. Annual Party
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
เลขที่ 181 หมู่ 9
ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์: 062-646-5694