บริษัท กลิทเทอร์ เทค จำกัด
บริษัท กลิทเทอร์ เทค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ดำเนินงาน
2 สายงานหลัก ๆ ดังนี้
1. ซัพพลายเออร์ (Supplier) จัดหาบุคคลากร
ในสายงานช่างให้กับธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น
- Supervisor
- โฟร์แมน
- ช่างเชื่อม
- ช่างประกอบ เป็นต้น
2. รับเหมาทั้งระบบ งานโปรเจคต่าง ๆ ดังนี้
- งานโครงสร้าง
- งานท่อประปา
- งานฐานราก
- งานเหล็กทุกประเภท
ซึ่งทางบริษัทกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และต้องการบุคคลากรที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ
สวัสดิการ
  • 1. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. ค่าล่วงเวลา
  • 4. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 5. ประกันกลุ่ม (บางตำแหน่ง)
  • 6. เงินช่วยเหลือต่าง ๆ งานแต่ง งานศพ เป็นต้น
  • 7. โบนัส (ตามความขยันและผลประกอบการ)
  • 8. เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
  • 9. ปรับขึ้นเงินเดือน (ตามความรับผิดชอบและความขยัน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลิทเทอร์ เทค จำกัด
998/38 หมู่ที่ 6
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สาย 25