Phopphon Design and Construction Work Co.,Ltd
บริษัท ได้ประกอบธุรกิจในด้านการ ออกแบบ และก่อสร้าง ทั้งอาคาร บ้าน รวมถึงการออกแบบ ก่อสร้างตกแต่งภายใน ทั้งนี้ ทางบริษัท มุ่งเน้น การบริการให้กับลูกค้าด้วยใจบริการ และให้ลูกค้าประทับใจ และต้องการคนรุ่งใหม่ ไฟแรงมาร่วมงานกัน เวลาทำการ จ-ส 08.30-17.30 น.
สวัสดิการ
ประกันสังคม ลาพักร้อน ค่าน้ำมัน เมื่อออกนอกพื้นที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phopphon Design and Construction Work Co.,Ltd
297/136
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่