Revolutech (Thailand) Co.,Ltd.
เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ จำหน่ายเครื่องพิมพ์ และ เครื่องจักรต่างๆ โดยใช้เทคโนโลนี่เข้ามาช่วยให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้น
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัสพิเศษ - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Revolutech (Thailand) Co.,Ltd.
91/1 โครงการเดอะพรีเที่ยม หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่