Bee Digi Market Co., Ltd.
สร้างแบรนด์ของลูกค้าให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกประเภทบนระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bee Digi Market Co., Ltd.
92/5 ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 (ห้อง 204) ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีช่องนนทรี