สถาบัน Premier Prep ประกอบด้วยทีมครูที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ที่สถาบันเราเปิดสอนคอร์สเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อเตรียมการสอบ SAT, IELTS, BMAT และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่สนใจเตรียมตัวสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง(ทุนคิง) และทุนรัฐบาลไทย รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่าทันตกรรม และสวัสดิการอื่น วันลาพักร้อน ลากิจ ตามอายุงาน โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี การฝึกอบรม เที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Premier Education Co., Ltd. / บริษัท พรีเมียร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ห้อง 1010/1 ถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.thepremierprep.com
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีพญาไท, สถานีสยาม
ใช้งานแผนที่