ออกแบบพัฒนา ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล งานระบบประปา สุขาภิบาล งานแอร์ระบบปรับอากาศ และงานระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งอาคารที่อยู่อาศัย อาคารขนาดเล็ก ขนาดกลางจนถึงอาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในเรื่องเวลาและกำหนดการส่งมอบผลงานที่ได้ตรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
  • - เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รุ่งสิน ณ.พัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12/11 ซ.รามคำแหง 126
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240