บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการสแกนเอกสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนพันธะสัญญาในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเพื่อสามารถรองรับงานในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งได้จัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารที่ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การบริการด้านการจัดเก็บเอกสารมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยบริษัทฯมีศูนย์สแกนเอกสารที่สามารถรองรับงานสแกนเอกสารได้สูงถึง100,000 – 150,000 แผ่นต่อวัน บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นตัวแทน จำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์โกดัก ทุกรุ่น รวมถึงการให้บริการติดตั้ง และอบรมการใช้งาน พร้อมวิธีการบำรุงดูแลรักษาเครื่องให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ศูนย์ให้ บริการสแกนเอกสาร เป็นศูนย์บริการในการนำเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือ ไมโครฟิล์ม มาผ่านเครื่องสแกนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถจัดเก็บ ค้นหา และนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการทำงานที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทุกขั้นตอนการผลิตมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การสแกนเอกสาร การทำความสะอาดเอกสาร การทำดัชนี (Indexing) การนำเข้าข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดเอกสารคืนกลับสภาพเดิม ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอาจเพิ่มหรือลดแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า และเพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสแกนเอกสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Service) ที่สามารถให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้าเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพื่อปรับใช้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการและระบบการทำงานของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ในทุกด้าน โดยการค้นคว้าวิจัยที่ได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับบริการสแกนเอกสารให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด เปิดให้บริการสแกนเอกสาร สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแปลงเอกสารให้เป็นดิจิตอลไฟล์ ภายใต้แบรนด์ NEO SCAN ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 อย่างเป็นทางการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมปริมาณเอกสารมากกว่า 100 ล้านหน้า ที่ได้ให้บริการสแกนเอกสารองค์กรชั้นนำของประเทศ ด้ว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง - Intensive / Commission - โบนัสตามผลประกอกการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 261/95 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: http://www.neonetworkscan.com/