บริษัท กิจธนภณ จำกัด
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย และการตลาด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิจธนภณ จำกัด
99/798 หมู่บ้านชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 8 ซอย5/5 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110