บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายและเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเรือในโครงการต่าง ๆ และจำหน่ายทั่วไป ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 28 และเพื่อรองรับการขยายงานในโครงการต่างๆ รวมถึงการขยายตัวภาคใต้ (ภูเก็ต) จึงต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ
ชุดฟอร์ม
 • รถรับ-ส่ง
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าแรงประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าอาหาร
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่าใบ กว.
 • กองทุนประกันสังคม
 • ติดต่อ
  บริษัท ไทยโคลอน จำกัด
  413 หมู่ที่ 4 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  เว็บไซต์: http://www.thaikolon.co.th
  ใช้งานแผนที่