บริษัท พี แอนด์ อาร์ ริช ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขาย / การติดตั้ง Internet AIS
สวัสดิการ
ประกันสังคม OT ล่วงเวลา / วันหยุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ อาร์ ริช ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
267/8 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
วิธีการเดินทาง
หมู่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000