เป็น Software House ที่เน้นพัฒนา software ที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้ซอฟท์แวร์มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด โดยพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับ บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด (PATHOLOGY DIAGNOSTIC CENTER)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (AIA) - ลากิจ/ลาพักร้อน 12 วันต่อปี - ลาป่วย 12 วันต่อปี - วันหยุดประจำปี 13 วัน - โบนัสปลายปี (ตามผลงานและผลประกอบการ) - ค่าสงเคราะห์บุตรวัยเยาว์ 5000 บาท/คน/ปี (ไม่เกิน 2 คน) - ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีดี ซอฟท์ จำกัด
1011/2 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่