บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
เป็นบริษัท ผลิตยาง แผ่นรมควัน ส่งออก
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
เลขที่ 53/4 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210